Auditoria Laboral

 In Notícias de interés

Laboral assisteix a les sessions formatives d’AUDITORIA LABORAL impartides
al Col.legi de Graduats Socials de Barcelona, durant aquest mes de
novembre, en col.laboració de professionals socis del Centre Europeu d’
Auditors Socio-Laborals.

Recommended Posts