1. Informació General

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és Mònica Ayats Garcia, amb C.I.F.: 52163656R, amb domicili per a correspondència i notificacions al carrer Francesc Serra, 8, local C 08402 – Granollers (Barcelona), Espanya, amb domini d’Internet www.laboral.cat, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: monica.ayats@laboral.cat La utilització de la web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. Conseqüentment, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

2. Dades de Caràcter Personal

Política de Privacitat:

De conformitat al que estableix la normativa de protecció de dades, s’informa als usuaris d’aquesta pàgina web que les dades que proporcionin seran incloses en un fitxer del que és titular Mònica Ayats Garcia, la finalitat del qual és la gestió fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual, així com la remissió d’informació i/o publicitat sobre productes i/o serveis de Mònica Ayats Garcia, en aquells casos que l’usuari hagués consentit aquest tractament. Les dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per la que son tractades i en qualsevol cas de conformitat a la legislació vigent. Només seran cedides a tercers en els supòsits previstos per la llei. No està prevista la transferència internacional de dades. Així mateix, s’informa que els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i oposició al tractament de les dades al domicili social de la Sra. Mònica Ayats Garcia, Granollers (Barcelona), Espanya o escrivint a monica.ayats@laboral.cat. També pot exercitar els seus drets davant la Agència Española de Protecció de dades.

–          Protecció de dades personals

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa la vigent normativa de protecció de dades A través d’aquesta pàgina web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

–          Dades suministrades voluntariament pel usuari

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat.

Aquesta informació serà tractada amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l’opció o servei que l’usuari sol·liciti. L’usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que es facilitin per l’usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, seran tractades sota la responsabilitat de la Sra. Mònica Ayats Garcia.

–          Drets d’acces, rectificació, cancel·lació y oposició

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i oposició al tractament de les dades adreçant-se al domicili social de la Sra. Mònica Ayats Garcia, Granollers (Barcelona), Espanya o escrivint a monica.ayats@laboral.cat. També pot exercitar els seus drets davant la Agència Española de Protecció de dades, indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitgen exercitar.

–          Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquesta pàgina web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Aquesta informació no s’obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben, l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de controlar el correcte funcionament tècnic de la pàgina web i es cancel·len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

–          Cookies

En cap cas s’utilitzen cookies per recaptar dades personals identificatives de l’usuari.

–          Enllaços

Aquesta política de privacitat només és aplicable a la pàgina web de Mònica Ayats Garcia, no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

–          Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Mònica Ayats Garcia són les adequades a les dades que l’usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament, s’han adoptat les mesures de seguretat corresponents al nivell bàsic de seguretat conforme al Títol VIII del Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD