Cotitzaciò a la Seguretat Social Any 2017

 In Blog, General

Els acords del Consell de Ministres del Govern d’Espanya i la posterior publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Real Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, de mesures urgents en matèria social i el Real Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel que s’aprova el salari mínim interprofessional per a l’any 2017, han configurat els increments en les bases de cotització, màximes i mínimes, que suposaran increments en els costos laborals totals de les empreses i tot això abans d’aplicar els increments pròpiament salarials que es derivin de la negociació col·lectiva.

D’acord amb la disposició reglamentària que en l’actualitat està treballant el Ministeri de Treball d’Ocupació i Seguretat Social, per regular les normes de cotització per a l’any 2017, aquestes, llevat de modificació d’última hora.

Adjuntem a continuació un link en el que es detallen les bases de cotització segons cada règim.

Recommended Posts