Calendari laboral 2020

 In Blog, General, Notícias de interés

 

Resolució del 3 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la que es publica la relació de festes laborals per l’any 2020.

Aquests són els vuit festius nacionals que no es podran substituir:

– 1 de gener (Any Nou), dimecres.

– 6 de gener (Epifania del Senyor), dilluns.

– 10 d’abril (Divendres Sant).

– 1 de maig (Festa del Treball), divendres.

– 15 d’agost (Assumpció de la Verge), dissabte.

– 12 d’octubre (Dia de la Hispanitat), dilluns.

– 8 de desembre (Immaculada Concepció), dimarts.

– 25 de desembre (Nativitat del Senyor), divendres.

Adjuntem l’enllaç directe al BOE en el qual es veuen reflectits els 8 festius nacionals i els festius autonòmics:

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf

Recommended Posts