Llei de Protecció de Dades (LOPD)

 In Blog

Vostè sabia que si la seva empresa no compleix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) la denuncia de qualsevol client, proveïdor o empleat descontent l’hi pot generar una sanció de fins 601.012 €?

Que és la LOPD?

La LOPD és la Llei Orgànica de Protecció de dades que té com objectiu garantir i protegir el tractament de les dades de caràcter personal. Aquesta llei ha de ser complerta per qualsevol empresa, autònom, Associació i comunitat de veïns. Resumin, per a qualsevol organització que manipuli dades automatitzades o no automatitzades de caràcter personal. Un exemple de dades de caràcter personal podria ser telèfons, direccions de clients i/o dades del personal de l’empresa. Aquesta llei està vigent des del 1999 i és obligatori el seu compliment per tota organització que posseeixi dades d’aquest tipus. Una cosa molt important a saber és que estar desinformat de la existència de la llei no eximeix de les elevades multes.

Aquestes multes varien en funció de la importància de les dades que tinguem registrades al nostre sistema.

Hi ha tres nivells o tipus de sancions:

Lleu: Tots els fitxers que continguin dades de caràcter personal. Les

sancions van de 601 a 601.101 €.

Greu: Fitxers amb dades de serveis financers, Hisenda Pública, comissió de

infraccions administratives o penals, solvència patrimonial y crèdit. Les

sancions estan entre 60.101 a 300.506 €.

Molt greu: Fitxers amb dades de salut, vida sexual, ideologia, creences,

afiliació sindical, origen racial. Les sancions son de 300.506 a 601.012 €.

És molt important saber que la data màxima per adaptar les organitzacions a la LOPD era el any 2007, per tant tota organització que no hagi estat adaptada encara es pot veure sancionada amb les elevades multes que anteriorment s’han esmentat.

El que es vol aconseguir amb aquestes multes tant elevades és que les organitzacions, al realitzar l’adaptació a la LOPD, certifiquin una protecció segura de les dades de carácter personal que tinguin al seu poder.

Recent Posts