Calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2017

 In General

Els informem que s’ha publicat en el DOGC la següent ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2017.
Els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals, corresponents al seu municipi i agregats. Aquestes dues festes locals són retribuïdes i no recuperables..

 

En aquesta Ordre també es fan constar els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.

 

Adjuntem l’Ordre per descarregar-se.

 

Recommended Posts