Ampliació permis de paternitat a 4 setmanes

 In General, Notícias de interés

El 2017.01.01 entra en vigor la L 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat. La Llei introdueix la mesura mitjançant la modificació del art.48 bis ET / 95 l’entrada en vigor estava inicialment prevista per al 1-1-2011. No obstant això, les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat van anar ajornant la seva entrada en vigor any rere any. Finalment, la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 va fixar l’entrada en vigor de la mesura en el 2017.01.01 sense que s’hagi produït nou ajornament.
Des del 2017.01.01, per tant, la durada de la suspensió del contracte per paternitat passa de 13 dies naturals a 4 setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiple en 2 dies més per cada fill a partir del segon.

El gaudi de la suspensió del contracte per aquesta causa, pot realitzar-se en règim de jornada completa o de jornada parcial d’un mínim del 50%, i pot iniciar-se bé a la finalització del permís per naixement de fill (de 2 dies naturals llevat que el conveni el ampliï expressament), o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció oa partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment, o fins que finalitzi la suspensió del contracte per les causes o immediatament després de la finalització d’aquesta suspensió.

 

NOTA:
L’actual Estatut dels treballadors recull la suspensió del contracte per paternitat en el seu article 48.7, reproduint la redacció que art.48 bis ET / 95 per la L 9/2009 amb petites modificacions en incloure com a fet causant de la suspensió del contracte

 

 

Recent Posts