PERMÍS NAIXEMENT I CURA DEL MENOR 2021

 In Blog, General, Notícias de interés

Des del passat 1 de gener de 2021 es va igualar, per primera vegada, el permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors que ara poden gaudir de 16 setmanes de prestació.

Aquest procés per a igualar tots dos permisos de manera progressiva ve recollit en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Les 16 setmanes de permís per a tots dos progenitors es podran dividir de la següent manera:

6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors al part (resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció). La mare biològica pot anticipar aquest període fins a 4 setmanes abans de la data previsible del part

Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció.

Font BOE:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf

 

 

Recent Posts